• W przypadku odstąpienia od umowy przesyłkę zwrotną należy odesłać na własny koszt listem poleconym lub paczką kurierską. Przesyłki pobraniowe nie są odbierane.
  • W reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. O decyzji w sprawie wymiany, zwrotu lub reklamacji Klient informowany jest drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
  • Nieczytelne wypełnienie formularza powoduje wstrzymanie zwrotu lub reklamacji.
  • Przesyłkę należy wysłać na adres: iSmartfon.pl, ul. Pułaskiego 14, 08-110 Siedlce.

 

  • Przedmiot należy odesłać w stanie w jakim został otrzymany (bez widocznych oznak montażu). W chwili zerwania plomby gwarancyjnej, gwarancja traci swoją ważność. Zalecamy by części zostały zamontowane przez profesjonalistów.
  • Wraz z formularzem reklamacyjnym prosimy wysłać dowód zakupu (oryginał paragonu bądź ksero faktury oraz, jeśli jest – kartę gwarancyjną).

 

Pozostałe regulacje odnośnie zwrotów, wymian i reklamacji określa regulamin świadczenia usług iSmartfon.pl