Wymiany, zwroty i reklamacje


 

  • Przesyłkę zwrotną należy odesłać na własny koszt listem poleconym lub paczką ekonomiczną. Przesyłki pobraniowe nie są odbierane. Reklamowany towar należy wysłać na adres: RING KING Paweł Marchel, ul. Erazma Chejły 8, 08-110 Siedlce.
  • Wymiany, zwroty i reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. O decyzji w sprawie wymiany, zwrotu lub reklamacji Klient informowany jest drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
  • Nieczytelne wypełnienie formularza powoduje wstrzymanie wymiany, zwrotu lub reklamacji.

 

  • Przedmiot należy odesłać w stanie w jakim został otrzymany (bez widocznych oznak montażu). W chwili zerwania plomby gwarancyjnej, gwarancja traci swoją ważność. Zalecamy by części zostały zamontowane przez profesjonalistów.
  • Wraz z formularzem reklamacyjnym należy wysłać dowód zakupu (oryginał paragonu bądź ksero faktury oraz, jeśli jest – kartę gwarancyjną) przypięty zszywaczem do formularza reklamacyjnego (nie może być dołączony do przesyłki luzem!). Brak dowodu zakupu jest równoznaczny z natychmiastowym negatywnym rozpatrzeniem wymiany, zwrotu lub reklamacji towaru.

 

Pozostałe regulacje odnośnie zwrotów, wymian i reklamacji określa regulamin świadczenia usług ringking.pl